23.9.05

Ρήματα

Διαφωνώ (ρήμα): Δείχνω την αντίθεσή μου με κάτι ή κάποιον. Ενίοτε έχει να κάνει με το σύστημα αξιών του καθένα.

Επιλέγω (ρήμα): Ασκώ το δικαιώμα μου να διαλέξω ποια κατεύθυνση θέλω να πάρω. Ενίοτε σημαίνει πως παίρνω μια μεγάλη απόφαση.

Ζω (ρήμα): Αναπνέω, σκέφτομαι, καλοπερνάω, αναζητώ. Ενίοτε βρίσκω.